vinko paletin

Autor: Valerija Macan Lukavečki

Vinko Paletin (1508.-nakon 1571.) rođen je na otoku Korčuli. Oko 1520. g. napušta rodni otok te odlazi u Španjolsku odakle će vrlo brzo isploviti za Novi kontinent. Bio je iskusan pomorac, navigator te pustolov koji je 30-ih godina 16.  stoljeća proveo sa konkvistadorima u Središnjoj Americi da bi potom pristupio dominikanskom redu. Njegovo osobno i vojno iskustvo odrazit će se na njegov kasniji rad u polju kartografije i knjiga rukopisa i knjiga koje će objaviti ili barem nastojati objaviti. Završio je studij teologije u Bologni 1549. te već u to vrijeme priprema kartu Španjolske koju će prezentirati na Koncilu u Tridentu. Kao profesor matematike u Vincenzi izradio je globus koji je nažalost izgubljen.

Tijekom 50-ih godina 16. stoljeća radi na svom rukopisu o opravdanju rata protiv naroda u Zapadnim Indijama.

Paletin je pisao o ratovanju Španjolaca u srednjoj Americi te preveo na talijanski jezik prvi priručnih o navigaciji Pedra de Medine, Arte de navegar. Paletinu je Isacio Pérez Fernàndez pripisao i autorstvo dotad djela o Amerikama kojem se do tad nije znalo tko je autor, La Relacion de la Nueva Espana (Isacio Pérez Fernàndez, Ime, život i avanture ‘anonimnog osvajača’ Vinka Paletina iz Korčule autora Izvješća o Novoj Španjolskoj, Tuga Tarle (prijevod), Zagreb, Matica Hrvatska 2018.) U ovom djelu Paletin opisuje zemlju kojom prolazi, a ne osvajanja koja promatra. Stoga je ovo djelo iznimno značajno ponajviše jer donosi sliku i viđenje čovjeka onog vremena domorodaca i njihovih neobičnih običaja, njihova čudna izgleda i načina življenja.

Vinko se vraća na rodni otok gdje obnavlja samostan na Korčuli te će ondje i preminuti. Posljednje dane provodi u dominikanskom samostanu sv. Nikole.

Pedesetih godina 16. stoljeća Vinko radi na svom djelu o opravdanosti rata španjolskih vladara protiv naroda Zapadnih Indija. Ovo ga je djelo dovelo u konflikte s dominikanskom braćom, posebno Bartollomeom de Carranza y Miranda (1503.-1579.), teologom i nadbiskupom Toleda (1557.-1559.), osobnim ispovjednikom kralja Filipa II. Carranza je uhapšen 1559. g. zbog sumnje na protestantizam te osuđen te će nardnih pet godina (1561.-1566.) provesti u zatvoru u Valladolidu, a potom deset godina (1566.-1576.) u Rimu u Castel Sant’ Angelo.

…. nastavit će se.

Vinko Paletin, Rasprava o pravu i opravdanosti rata što ga španjolski vladari vode protiv naroda Zapadne Indije (1559), Franjo Šanjek, Mirjana Polić-Bobić (ur.), Zagreb, Nakladni Zavod Globus, 1994.

David. A. Lupher, Romans in a New World. Classical Models in Sixteenth-Century Spanish America, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2006.

I diritti dell’uomo e la pace nel pensiero di Francisco de Vitoria e Bartolome de las Casas. Congresso internazionale tenuto alla Pontificia Università San Tommaso (Angelicum, Roma 4-6 Maryo 1985), Massimo, Milano 1988.

Andrew Laird, Petra Šoštarić, “A Croatian Conquistador in Mayan Yucatan: Vinko Paletin’s De Jure et Justitia Belli Contra Indos”, Colloquia Maruliana XXVIII (2019), pp. 191-200.

Za daljnju domaću i stranu literaturu vidi: Isacio Pérez Fernàndez, Ime, život i avanture «anonimnog osvajača» Vinka Paletina iz Korčule autora Izvješća o Novoj Španjolskoj, Tuga TARLE (ur. i prijevod), Zagreb, Matica Hrvatska, 2018., 135-142.

… nastavit će se.

Nezahualcoyotl (1402-1472), vladar Texcoca (16. st.). Paris, Codex Ixlilxochitl