Ivan Stojković

Ivan Stojković, rođen je 1390/1395, a umro je 1443. u Lausanni. Jedan je od najznačajnijih hrvatskih i katoličkih humanističkih mislilaca. Od rane mladosti bio je zapažen kao intelektualac s velikim potencijalom i zbog toga je o trošku Dubrovačke Republike poslan na sveučilište u Padovi. Tamo ga je zapazio general Dominikanskoga reda, Firentinac Leonardo Dati, koji ga je poslao na daljnju izobrazbu na Sorbonnu u Parizu. U Sorbonni je Stojković doktorirao i postao je zapaženim teologom i pripadnikom koncilijarističke struje unutar katoličke Crkve. Sudjelovao je na saborima u Sieni i Paviji 1423. i 1424. ti sabori su ostali nezapaženi jer nisu postigli ništa, osim što je dogovorena lokacija i vrijeme održavanja idućega koncila. Stojković se na tim saborima istakao pozivima na reformu Crkve i upozoravajući na vanjske i unutarnje opasnosti koje prijete zajedništvu Crkve. Stojković također sudjeluje i na saboru u Baselu, gdje je bio među glavnim predvodnicima rasprava i pregvora s husitima. Upravo je njegov angažman bio jedan od važnih faktora u konačnom povratku umjerene struje husite u zajedništvo s katoličkom Crkvom. U Baselu je također bio dio vrlo važnih pregovora o organiziranju ekumenskog koncila s predstavnicima pravoslavne Crkve. Pregovori su bili uspješni i Stojković je poslan u Carigrad kao dio poslanstva koncila u Baselu. Njegovo inzistiranje na reformama, koje su također značile i smanjenje moći pape, na koncu su ga dovele u sukob s papom. Prilikom njegove poslaničke misije u Carigradu, njegova stajališta su ga gotovo stajala glave, kada je preživio pokušaj atentata organiziran od strane papinskog poslanstva, koje je u to isto vrijeme boravilo u Carigradu i vodilo paralelne pregovore s patrijarhom i s bizantskim carem. Papinsko poslanstvo bilo je uspješnije u svojim pregovorima i uspjeli su dogovoriti održavanje ekumenskog koncila u Ferrari i Firenci, zbog sazivanja novog koncila papa Eugen IV. je naredio raspuštanje koncila u Baselu, ali je koncil odbio prihvatiti tu ponudu. Loši odnosi pape i koncila u Baselu na kraju su kulminirali crkvenim raskolom i odabirom novog pape od strane sudionika sada već krnjega koncila u Baselu. Stojković se svrstao na stranu koncila, a novi papa Feliks V. proglasio ga je kardinalom. Stojković je umro 1443. u Lausanni.