Fran Tranquil Andreis

Fran Trankvil ANDREIS (Franciscus Tranquillus Andronicus Parthenius Dalmata), humanist, povjesničar, filozofski pisac, govornik, pjesnik, epistolograf, diplomat (Trogir, oko 1490–Trogir, 1571). Školovao se je u Dubrovniku, Padovi, Perugi, Sieni, Bologni i Rimu, Beču te je kao član poljske akademske studentske grupe u Ingolstadtu. Bio je profesor klasičnih jezika u Leipzigu (1518). U diplomatskoj službi je boravio na francuskom dvoru (1526), potom na dvoru Ivana Zapolje. Bio je predstavnik francuskog dvora u Mlecima (1535–1536), a potom je živio neko vrijeme u Dubravi kod Čazme, kao gost zagrebačkog biskupa Erdödyja. Od 1538. Andreis je postao poslanikom u službi Habsburgovaca, ali ne uspjevši u misiji da Turska Ferdinandu ustupi Ugarsku, prekida s diplomatskom karijerom. Boravio je u Poljskoj (1544–1545) te je u Krakowu objavio svoje radove Dialogusphilosophandumne sit (Treba li se bavitifilozofijom) i Ad optimates Polonosadmonitio(Opomenapoljskim velikašima) u kojemu se zalaže za jedinstvo zapadnih zemalja u borbi protiv zajedničkog neprijatelja Turaka. Godine 1550. se je vratio u Trogir. Andreisov opus, koji nije u cijelosti sačuvan, obuhvaća i književna djela u prozi i stihovima, pisanima na latinskom jeziku: pjesnički spjev Ad Deum contra Thurcasoratio, carmine heroica, (1518) i poslanice, između ostalih ona Piju V. koja je zbog kritika crkvenih vlasti došla pred inkviziciju poslije Andreisove smrti. Kao autor spisa o pohvali govorništva (De laudibuseloquentiae, 1518), u kojemu raspravlja o retorici, Andreis je značajan i za povijest estetičke refleksije u Hrvata.

Djela:

Dialogus philosophandumne sit / Dijalog o tome treba li se baviti filozofijom

Dialogus Sylla / Dijalog Sula

1. Tranquilli Parthenii Dalmatae ad Deum contra Thurcas oratio carmine heroico. Nürnberg (Leipzig), 1518. (VD 16 A 2894). 2. (Eiusdem) Epistola ad clarissimum ac nobilem virum Hieronymum de Croaria in Tapphain (Taphaim) utriusque iuris doctorem. 3. Item Epigramma Viti Verleri, David Rotmund buchornensis et Theoderici Spett prepositi Stuchardiensis. / Molitva Bogu protiv Turaka u heksametru, zajedno s posvetnim pismom Hieronymu von Croaria, i pohvalnim epigramima Dietricha Spetha, Veit Werlera i Davida Rotmunda.