repozitorij
i
Izvori

tko je tko u papinsko-jadranskoj diplomaciji

 

U repozitoriju ćemo osobitu pozornost posvetiti organizaciji i strukturi papinske diplomacije; donijet ćemo izbor dokumenata koji ukazuju na papinsku diplomatsku praksu prema državama nastalima na istočnoj jadranskoj obali tijekom razvijenoga srednjega vijeka,ranomodernoga razdoblja i suvremenosti;

prema već poznatom i objavljenom diplomatskom gradivu i novo-pronađenim arhivskim izvorima preciznije datirati prijelaz sa „ad-hoc-diplomacije“ na stalne nuncijature, vrijeme njihovih uspostavljanja (osobito onih u Veneciji, Beču, Grazu i pri Caru u Pragu), pojedine uspješne/neuspješne diplomatske misije, političke odnose među državama. Uzore ćemo naći u zapadnoeuropskim historiografijama u kojima su ove teme već prilično dobro istražene i razmotrene. Središnji zadatak naših  istraživanja je sastavljanje repertorija – prozopografskog registra papinskih poslanika (envoys, inviati, Gesandter) koji su odaslani na prostor istočne jadranske obale i na njemu djelovali tijekom šest stoljeća; odnosno onih s ovoga prostora prema Rimu, Veneciji, Firenci, Ankoni ili Beču, u dugom razdoblju od 15. do druge polovice 20. stoljeća (pontifikati od Martina V., Eugena IV., Nikole V., u 15. stoljeću, pa sve do Pija XII., Ivana XXIII., Pavla VI., Ivana Pavla II. u 20. stoljeću). Iako nećemo zanemariti malobrojne i poznatije misije kardinala legata (legati de latere) na istočnojadranskom prostoru, u žarištu naših zanimanja bit će „obični“, nešto mnogobrojniji legati, nunciji, sakupljači (collectores, subcollectores) dugova za Apostolsku komoru. Pored detaljnijeg popisa poslanikovih ovlasti (facultates) gdje/kad god je to moguće pronaći, nastojat ćemo sastaviti kratke biografije za svakog pojedinog poslanika, prema dostupnim, sačuvanim izvorima donijeti podatke o  obiteljskom i geografskom porijeklu, stupnju obrazovanja (školovanju), i postignućima u karijeri. Njihove će se biografije prvenstveno temeljiti na izvorima iz Vatikanskoga apostolskog arhiva, a koristit ćemo i druge talijanske arhive i biblioteke (Rim, Vatikan, Venecija, Firenca, Modena, Ankona), koji su nastali u papinskoj kancelariji (instructiones, facultates, brevialittere cretentiales (vjerodajnice), littere passus (pisma o sigurnom putovanju) i apostolskoj komori. Tako sastavljene biografije temeljit će se i na pisanoj tradiciji iz zbirki pisama i povelja iz različitih lokalnih dalmatinskih arhiva (Krk, Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Dubrovnik). Dodatno ćemo istražiti i analizirati relevantne suvremene traktate kako bismo stekli uvid i razmotrili kompleksnost hijerarhije sustava papinske diplomacije, kompetencije i odgovornosti svake od osobitih kategorija poslanika. Nadalje, ključne su nam i teme o vrstama (tipovima) i funkcijama ovlasti („facultates“), pojedinoga papinskog poslanika,  analiza kratkih biografija iz perspektive društvene povijesti, te konačno, financijska organizacija koja neizbježno prati (ili je u pozadini) svake diplomatske misije. Dodatni doprinos ovih analiza i razmatranja bogatih arhivskih i bibliografskih izvora, bit će i različiti praktični aspekti papinskih diplomatskih misija u ovako dugačkom povijesnom razdoblju.

Tko je tko..?

 1. Albertus Duymi de Gliricis
 2. Aleksandar Komulović, Alexander Comuli
 3. Andreas Jamometić
 4. Angelo Fasolo
 5. Antonius de Pago 
 6. Antonius Verantius, Antun Vrančić
 7. Bartol Zamagna
 8. Benedikt Stay (Dubrovnik, 1714 – Rim, 1801)
 9. Bernard, biskup kotorski
 10. Clemens Ragnina, Klement Ranjina (Dubrovnik 1482 – Dubrovnik 1550)
 11. Clovius, Georgius Julius (Juraj Julije Klović) (1498-1578)
 12. Deodatus Stoiani (Bogdan Stojanov), opat splitske benediktinske opatije Sv. Stjepana pod borovima
 13. Fantinus de Valle
 14. Faust Verantius, Faust Vrančić (Šibenik, 1551 – Venecija, 1617)
 15. Fran Tranquil Andreis Andronicus Parthenius (Trogir 1490. – Trogir 1571)
 16. Franciscus Damiani (Franjo Damjanov), zadarski arhiđakon, kolektor za Apostolsku komoru
 17. Georgius Baronelli
 18. Georgius Marinelli
 19. Jakov Baničević, Banisius, de Bannisiis, (Korčula)
 20. Johannes (Ivan) de Dominis
 21. Johannes Staphileo, Ivan Štafilić
 22. Johannes Stay de Ragusio, Ivan Stojković (1392 – Lausanne, 1443)
 23. Juan/Giovanni Fernàndez Manriquez, marchese de Aguilar
 24. Juraj Divnić
 25. Juraj Dragišić
 26. Katarina Kosača
 27. Leonellus de Chierecatis (Leonello Chirecato)
 28. Luca de Tollentis
 29. Ludovico Beccadelli
 30. Luka Ivanov Škobalić
 31. Marcus Antonius de Dominis
 32. Marinus Gondola
 33. Marinus Resti
 34. Mihovil (Michele Chiudi), Claudius
 35. Natalis Georgii, Zorzi
 36. Nicolaus Modrusiensis (Nikola Modruški)
 37. Nikola Franco
 38. Nikola V. Gučetić
 39. Nikola Moskatello
 40. Pasqu(alis,e) Resti
 41. Petar Božidarević (+1685)
 42. Petrus Benessa
 43. Policarpus Severitanus, Ivan Polikarp Severitan (Šibenik 1472 – Rim 1530); Barbeta Sicensis
 44. SOBOTA iz Trogira poslanik u Veneciju?
 45. Stjepan Gradić (Dubrovnik, 1613 – Rim, 1683)
 46. Šimun Kožičić Begna
 47. Thomas Niger Crnić
 48. Thomas Tomassini
 49. Vinko Andreis (1441-1522)
 50. Vinko Paletin
 51. Vlaho Georgi zvan Tamarić