repozitorij
i
Izvori

tko je tko u papinsko-jadranskoj diplomaciji

 

U repozitoriju ćemo osobitu pozornost posvetiti organizaciji i strukturi papinske diplomacije; donijet ćemo izbor dokumenata koji ukazuju na papinsku diplomatsku praksu prema državama nastalima na istočnoj jadranskoj obali tijekom razvijenoga srednjega vijeka,ranomodernoga razdoblja i suvremenosti;

prema već poznatom i objavljenom diplomatskom gradivu i novo-pronađenim arhivskim izvorima preciznije datirati prijelaz sa „ad-hoc-diplomacije“ na stalne nuncijature, vrijeme njihovih uspostavljanja (osobito onih u Veneciji, Beču, Grazu i pri Caru u Pragu), pojedine uspješne/neuspješne diplomatske misije, političke odnose među državama. Uzore ćemo naći u zapadnoeuropskim historiografijama u kojima su ove teme već prilično dobro istražene i razmotrene. Središnji zadatak naših  istraživanja je sastavljanje repertorija – prozopografskog registra papinskih poslanika (envoys, inviati, Gesandter) koji su odaslani na prostor istočne jadranske obale i na njemu djelovali tijekom šest stoljeća; odnosno onih s ovoga prostora prema Rimu, Veneciji, Firenci, Ankoni ili Beču, u dugom razdoblju od 15. do druge polovice 20. stoljeća (pontifikati od Martina V., Eugena IV., Nikole V., u 15. stoljeću, pa sve do Pija XII., Ivana XXIII., Pavla VI., Ivana Pavla II. u 20. stoljeću). Iako nećemo zanemariti malobrojne i poznatije misije kardinala legata (legati de latere) na istočnojadranskom prostoru, u žarištu naših zanimanja bit će „obični“, nešto mnogobrojniji legati, nunciji, sakupljači (collectores, subcollectores) dugova za Apostolsku komoru. Pored detaljnijeg popisa poslanikovih ovlasti (facultates) gdje/kad god je to moguće pronaći, nastojat ćemo sastaviti kratke biografije za svakog pojedinog poslanika, prema dostupnim, sačuvanim izvorima donijeti podatke o  obiteljskom i geografskom porijeklu, stupnju obrazovanja (školovanju), i postignućima u karijeri. Njihove će se biografije prvenstveno temeljiti na izvorima iz Vatikanskoga apostolskog arhiva, a koristit ćemo i druge talijanske arhive i biblioteke (Rim, Vatikan, Venecija, Firenca, Modena, Ankona), koji su nastali u papinskoj kancelariji (instructiones, facultates, brevialittere cretentiales (vjerodajnice), littere passus (pisma o sigurnom putovanju) i apostolskoj komori. Tako sastavljene biografije temeljit će se i na pisanoj tradiciji iz zbirki pisama i povelja iz različitih lokalnih dalmatinskih arhiva (Krk, Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Dubrovnik). Dodatno ćemo istražiti i analizirati relevantne suvremene traktate kako bismo stekli uvid i razmotrili kompleksnost hijerarhije sustava papinske diplomacije, kompetencije i odgovornosti svake od osobitih kategorija poslanika. Nadalje, ključne su nam i teme o vrstama (tipovima) i funkcijama ovlasti („facultates“), pojedinoga papinskog poslanika,  analiza kratkih biografija iz perspektive društvene povijesti, te konačno, financijska organizacija koja neizbježno prati (ili je u pozadini) svake diplomatske misije. Dodatni doprinos ovih analiza i razmatranja bogatih arhivskih i bibliografskih izvora, bit će i različiti praktični aspekti papinskih diplomatskih misija u ovako dugačkom povijesnom razdoblju.

Tko je tko..?

 1. Andreas Jamometić
 2. Antonius de Pago
 3. Antonius Verantius, Antun Vrančić
 4. Bartol Zamagna
 5. Benedikt Stay (Dubrovnik, 1714 – Rim, 1801)
 6. Bernard, biskup kotorski
 7. Clemens Ragnina, Klement Ranjina (Dubrovnik 1482 – Dubrovnik 1550)
 8. Clovius, Georgius Julius (Juraj Julije Klović) (1498-1578)
 9. Deodatus Stoiani (Bogdan Stojanov), opat splitske benediktinske opatije Sv. Stjepana pod borovima
 10. Fantinus de Valle
 11. Faust Verantius, Faust Vrančić (Šibenik, 1551 – Venecija, 1617)
 12. Fran Tranquil Andreis Andronicus Parthenius (Trogir 1490. – Trogir 1571)
 13. Franciscus Damiani (Franjo Damjanov), zadarski arhiđakon, kolektor za Apostolsku komoru
 14. Georgius Baronelli
 15. Georgius Marinelli
 16. Jakov Baničević, Banisius, de Bannisiis, (Korčula)
 17. Johannes (Ivan) de Dominis
 18. Johannes Staphileo, Ivan Štafilić
 19. Johannes Stay de Ragusio, Ivan Stojković (1392 – Lausanne, 1443)
 20. Juraj Divnić
 21. Katarina Kosača
 22. Leonellus de Chierecatis (Leonello Chirecato)
 23. Luca de Tollentis
 24. Luka Ivanov Škobalić
 25. Marcus Antonius de Dominis
 26. Marinus Gondola
 27. Marinus Resti
 28. Mihovil (Michele Chiudi), Claudius
 29. Natalis Georgii, Zorzi
 30. Nicolaus Modrusiensis (Nikola Modruški)
 31. Nikola Franco
 32. Nikola V. Gučetić
 33. Nikola Moskatello
 34. Pasqu(alis,e) Resti
 35. Petar Božidarević (+1685)
 36. Petrus Benessa
 37. Policarpus Severitanus, Ivan Polikarp Severitan (Šibenik 1472 – Rim 1530); Barbeta Sicensis
 38. SOBOTA iz Trogira poslanik u Veneciju?
 39. Stjepan Gradić (Dubrovnik, 1613 – Rim, 1683)
 40. Šimun Kožičić Begna
 41. Thomas Niger Crnić
 42. Thomas Tomassini
 43. Vinko Andreis (1441-1522)
 44. Vlaho Georgi zvan Tamarić