Dr. sc. jadranka neralić na na istraživanju u Vatikanskom Apostolskom Arhivu i Apostolskoj biblioteci od 11. rujna do 2. listopada 2022.